Γράψτε όνομα ξενοδοχείου ή μέρος από όνομα.
Για να δείτε όλα ξενοδοχεία πατήστε εδώ:

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
Polish
English
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
Serbian
Czechia
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
Norwegian
Swedish
Ukrainian
Turkish
Slovenian
Slovak
Magyar

Οι μεταλλικές πήγες σε Χρυσούς άμμους ετήσια δωρίζουν υγεία και ομορφιά. Τέσσερα από αυτές είναι με εκροή 150 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες.  Βάσει των θεραευτικών των ιδιοτήτων είναι κτισμένα λουτροθεραπευτικά και fitness κέντρα.
Αυτά προσφέρουν πάνω από 100 είδη ιατρικές εκδουλεύσεις σε συνδυασμό με διάφορα προγράμματα για θεραπεία και αποκατάσταση. Κατά την διάρκεια όλου του έτους εδώ χρησιμοποιούνται τα φυσικά παράγοντα – χαρακτηριστικό κλήμα, καθαρός αέρας, υπεριώδης ακτινοβολία, θαλασσινό νερό πλούσιο σε άλατα και μικροστοιχεία, θεραπευτική λάσπη και διάφορα είδη φαρμακευτικά φυτά. Στο λουτροθεραπευτικό κέντρο επιτυχώς θεραπεύονται: αρθρίτιδες, αρτιώσεις, καταστάσεις στρες, νευρώσεις, χρόνιες φαρυγγίτες, άσθμα.
Εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους εδώ εφαρμόζεται θεραπεία με προϊόντα μέλισσας – πρόπολης και φαρμάκι μέλισσας, όπως και μέθοδοι από την κινέζικη λαϊκή ιατρική.


Ξενοδοχεία που προσφέρουν λουτρολογικές υπηρεσίες σε Χρυσούς άμμους
:

Τα ξενοδοχεία αυτά προσφέρουν μεγάλη ποικιλία λουτροπρογραμμάτων. Τα κέντρα λουτροθεραπείας είναι καλά εφοδιασμένα με όλα μέσα για ιατρική εξυπηρέτηση.

        

 
 

1997 - 2010 Ανονς 94 AD. Όλα δικαιώματα προστατευτικά. Χρυσοί άμμοι, Βάρνα 9007, Βουλγαρία
Η σελίδα αυτή είναι μέρος από την επίσημη ιστοσελίδα Χρυσών άμμων http://www.goldensands.bg

Last update: Wed, 17 February, 2010 22:20