Uveďte nazev hotelu nebo čast nazvu.
Chcete-li vidět vsechny hotely, klikněte zde.

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
Polish
Greek
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
Serbian
English
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
Norwegian
Swedish
Ukrainian
Turkish
Slovenian
Slovak
Magyar

Mapa bulharske kultury

Ležící na důležitém rozcestí mezi Evropou a Asií dnešní území Bulharska bylo osídleno odedávna. Po všech národech, jež kdysi žily na těchto zemích – Trácích, Bulharech, Slovanech – zůstalo mnoho památek patřících ke světovému kulturnímu dědictví. Množství hrobek Tráků a jejich předků chrání umělecké vzory vysoce vyvinuté duchovní a materiální kultury. Známé po celém světě jsou Varnenská nekropole datovaná 4000 lety před Kristem, která chová nejstarší obráběné zlato na světě, trácké hrobky a svatyně v Kazanlaku, Sveštari, Starosel, Aleksandrovo, početné a obdivované po celém světě trácké zlaté poklady. Z období antiky a raného středověku zůstalo množství řeckých, římských a byzantských památek.
Bulhaři zdědili tuto vysoce vyvinutou kulturu, obohacovali ji v průběhu tisíce let, chránili a rozvíjeli ji až do dnešních dní. Bulhaři dali světu svůj kalendář, první abeceda ve slovanštině, již vytvořili bratři Cyril a Metoděj, vyhlášeni církví ochráncemi Evropy, překlad posvátných knih do starobulharštiny, Madarský jezdec. Národní umění zachovalo až do dneška čistotu národních obyčejů, písní a řemesel. Bulharské kultuře z novější období patří důležité výkony v oboru literatury, výtvarného umění, hudby a architektury.

Bulharske klastery:


1997-2010 Anons 94 AD. Vsechna prava vyhrazena. Zlate pisky, Varna 9007, Bulharsko
Tato informace patři oficialni webove strance letoviska Zlate pisky http://www.goldensands.bg