Γράψτε όνομα ξενοδοχείου ή μέρος από όνομα.
Για να δείτε όλα ξενοδοχεία πατήστε εδώ:

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
Polish
English
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
Serbian
Czechia
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
Norwegian
Swedish
Ukrainian
Turkish
Slovenian
Slovak
Magyar

 
Χάρτης του βουλγαρικού πολιτισμού

  

Τοποθετημένες στον σπουδαίο σταυρό μεταξύ της Ευρώπης και Ασίας, οι σημερινές βουλγαρικές γαίες είναι κατοικημένες από μακρινή αρχαιότητα. Όλοι λαοί που έχουν ζήσει στις γαίες αυτές – Θράκες, Βούλγαροι, Σλάβοι – αφήνουν το ίχνος των στο παγκόσμιο πολιτιστικό θησαυροφυλάκιο.
         Στους εκατοντάδες τάφους οι Θράκες και οι πρόγονοί των αφήνουν ανεπανάληπτα δείγματα ανώτερης καλλιτεχνικής αξίας του υλικού και πνευματικού πολιτισμού. Είναι ξακουστά σ’ όλο τον κόσμο η νεκρόπολη της Βάρνας  από πριν 4000 χρόνια προ Χριστά, που έχει διατηρήσει το παλαιότερο επεξεργασμένο χρυσάφι στον κόσμο, οι θρακικοί τάφοι και ιεροί τόποι στο Καζινλίκ, Σβεστάρι, Σταροσέλ, Αλεξάντροβο, οι πολυάριθμοι, εκτιμημένοι σ’ όλο τον κόσμο Θρακικοί χρυσοί θησαυροί. Πολλά είναι τα Ελληνικά, Ρωμαϊκά και Βυζαντινά μνημεία από την αρχαιότητα και νωρίς μεσαίωνα.        
Οι Βούλγαροι κληρονομούν τον υψηλό πολιτισμό αυτό, τον πλουτίζουν με την χιλιόχρονη των πείρα, τον φυλάσσουν και τον αναπτύσσουν μέχρι σήμερα. Αυτοί δίνουν στον κόσμο το ημερολόγιό των, το πρώτο αλφάβητο σε σλαβική γλώσσα, δημιουργημένο από τους αδελφούς Κύριλ και Μετόντιϊ, κηρυσσομένοι από την εκκλησία για προστάτες της Ευρώπης, σλάβο - βουλγαρική μετάφραση των άγιων βιβλίων, ο ιππεύς του Μάνταρα. Η λαϊκή δημιουργία έχει φυλάξει μέχρι σήμερα την φρεσκάδα των λαϊκών εθίμων, των λαϊκών επαγγελμάτων. Σε πιο νέο χρόνο ο βουλγαρικός πολιτισμός καμαρώνετε με τις επιτεύξεις στον τομέα της λογοτεχνίας, της τέχνης, της μουσικής και της αρχιτεκτονικής.  
   

Βουλγαρικά μοναστήρια:


1997 - 2010 Ανονς 94 AD. Όλα δικαιώματα προστατευτικά. Χρυσοί άμμοι, Βάρνα 9007, Βουλγαρία
Η σελίδα αυτή είναι μέρος από την επίσημη ιστοσελίδα Χρυσών άμμων http://www.goldensands.bg

Last update: Wed, 17 February, 2010 22:24