Innskriv navn til hotellen eller noe bukstaver av navnet
Til a se alle hotelene trykk her;  

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
Polish
Greek
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
Serbian
Czechia
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
English
Swedish
Ukrainian
Turkish
Slovenian
Slovak
Magyar

 
 
Kartet til det bulgarske  Kulturet

Liggende på den viktige veikrussen mellom Europa og Asia de nåvarende bulgarske områder har blitt bebodd fra dyp  oldtiden. Alle folkene, som bodde på disse områdene  - traker, bulgarer, slaver – etterlatet deres stempler i verdens kulturell skatkammer.
 I hundretalle  graver -områder traker og deres  forfedre  etterlatet  enestående  høy- kunstneriske modeller av den materialistiske og intelektuelle kulturen. Berømt i helle verden er Varnas begravelsesplass fra 4 000 året . f. Kr., som beholder den eldeste utviklet gyllen i verden, trakers graver og  helligdommer i Kazanlak, Svetsari, Starosel, Aleksandrovo, talrikke trakers skatkammer av gyll som er vrdsatt i helle verden.
Tallrike er greske, romerske og bysantiske monumenter fra oldtiden og tidlig middelalderen.
Bulgarere  arvet dette høye kulturet, beriker  det  med dets tusensårs erfaring, beholder  det og utvikler det mer til våre dager. De gav verden sin egen, det første slaviske alfabetet, som ble lagt av brødre Kiril og Metodius  og de ble saliggjørt som Europas  patrons av kirken, slavisk-bulgarsk oversettelse til de hellige skrifter, Madaras  Rytter. Folkloren  har bevart til i dag friskheten til  folk avgifter og sanger. I de nyere tidene  er bulgarsk kultur stolt med sine prestasjoner i felter av litteraturen, kunsten, musikken og bygningkunsten.

Bulgarske Kloster::

© 1997 - 2011 Anons 94 AD. Golden Sands, Varna 9007, Bulgarien
Den offisielle side til feriestedet Golden Sands http://www.goldensands.bg

Last update: Sat, 16 October, 2010 12:06