Prosimy wpisać całą nazwę hotelu lub jej część.

Aby zobaczyć wszystkie hotele, prosimy nacisnąć tu.  

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
English
Greek
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
Serbian
Czechia
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
Norwegian
Swedish
Ukrainian
Turkish
Slovenian
Slovak
Magyar

 

Mapa kulturalna Bułgarii

Znajdujące się na skrzyżowaniu dróg między Europą i Azją dzisiejsze ziemie bułgarskie są zasiedlone od czasów starożytnych. Wszystkie narody, żyjące na tych ziemiach – Trakowie, Bułgarzy, Słowianie – zostawili swoje ślady w światowej skarbnicy kulturalnej.
W setkach grobowców Trakowie i ich praojcowie pozostawili niepowtarzalne wzorce o wartości wysoce artystycznej, świadczące o ich kulturze materialnej i duchowej. Znany na całym świecie Warneński Nekropol sprzed 4000 lat p.n.e. zachował najstarsze, obrobione złoto, trackie grobowce i świątynie w Kazanlak, Sveshtari, Staroseł, Aleksandrowo oraz wiele cenionych na świecie złotych skarbów trackich.
Wiele jest tu również zabytków greckich, rzymskich, bizyntyjskich od starożytności do wczesnego średniowiecza.
Bułgarzy odziedziczyli tę wysoką kulturę, wzbogacając ją dzięki swemu tysiącletniemu doświadczeniu i przechowując i rozwijając po dzień dzisiejszy. Dali światu swój kalendarz, pierwszy alfabet słowiański utworzony przez braci Cyryla i Metodego, których cerkiew uznała za opiekunów Europy, przekład słowiańsko-bułgarski świętych ksiąg, Jeźdźca z Madary. Twórczość ludowa do dziś zachowała świeżość obyczajów ludowych, pieśni, rzemieślnictwa. W czasach współczesnych kultura bułgarska może być dumna ze swych osiągnięć w dziedzinie literatury, sztuki, muzyki i architektury.

Bułgarskie klasztory:


© 1997 - 2010, Anons 94, SA, Warna, wszelkie prawa zastrzeżone, Złote Piaski, Warna 9007, Bułgaria.
Ta strona jest częścią oficjalnej strony internetowej Złotych Piasków: http://www.goldensands.bg

Last update: Wed, 12 August, 2009 15:01