Unesite ime hotela ili deo imena.
Da biste videli sve hotele, pritisnite ovde:  

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
Polish
Greek
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
English
Czechia
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
Norwegian
Swedish
Ukrainian
Turkish
Slovenian
Slovak
Magyar

 

Mapa bugarske kulture

Teritorija današnje Bugarske leži na raskršću između Evrope i Azije, a naseljena je već u dalekoj prošlosti. Svi narodi koji su živeli na toj teritoriji – Tračani, Bugari, Sloveni – ostavljaju svoj trag u riznici svetske kulture.
U stotinama grobnica, tračani i njihovi preci, ostavili su neponovljive uzorke materijalne i duhovne kulture, a visoke estetske vrednosti. Širom sveta poznatiji su: Varnanska nekropola iz 4000 godine pre Hrista, gde se čuva najstarije obrađeno zlato na svetu, grobnice tračana i svetišta u Kazanlaku, Sveštarima, Staroselu, Aleksandrovu, kao i brojna tračanska blaga koja se visoko cene širom sveta.
Mnogobrojni su grčki, rimski i vizantijski spomenici iz antičnog doba i ranog srednjeg veka.
Bugari su nasledili ovu visoku kulturu, obogatili su je svojim hiljadugodišnjim iskustvom, čuvaju je i dalje razvijaju sve do naših dana. Oni daju svetu svoj kalendar, prvu azbuku slovenskog jezika koju su stvorili braća Ćirilo i Metodije, a kojih je crkva proglasila zaštitnicima Evrope, slovenobugarski prevod svetog pisma, reljef  Madarskog konjanika. Narodno stvaralaštvo sačuvalo je do današnjeg dana svežinu narodnih običaja i pesama, kao i starih zanata. U novije vreme bugarska kultura ponosi se svojim dostignućima u oblasti književnosti, umetnosti, muzike i arhitekture.

Bugarski manastiri:

© 1997 - 2010 Anons 94 AD. Sva prava zadrzana. Zlatni pjasci, Varna 9007, Bugarska
Ova stranica je deo oficijalnog sajta Zlatnih pjasaka http://www.goldensands.bg

Last update: Thu, 22 July, 2010 10:30