Vložte meno hotela alebo cast mena.
Aby ste videli všetky hotely, stlacte tu:

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
Polish
Greek
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
Serbian
Czechia
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
Norwegian
Swedish
Ukrainian
Turkish
English
Slovenian
Magyar

 
Mapa bulharskej kultśry

Rozprestreté na dôležitej križovatke medzi Európou a Áziou dnešné bulharské územia  sú osídlené od dávnych dôb.
Všetky národy žili na tomto území - trákovia, bulhari, slovania - zanechávajú svoj odtlačok v svetovej kultúrnej klenotnici.
V stovkách hrobiek trákovia a ich predkovia zanechávajú jedinečné vysokoumelecké obrazce materiálnej i duchovnej kultúry.
Známe po celom svete sú Varnenská nekropola z doby 4000 rokov pred Kristom, ktorá si zachovala najstaršie opracované zlato na svete, trácke  hrobky  a svätyne v Kazanlaku, Sveštari, Staroseli, Alexandrove, nespočetné, cenné na celom svete trakijské zlaté poklady.
Nespočetné sú grécke, rímske a byzantské pamiatky z doby staroveku a ranného stredoveku.
Bulhari dedia túto vysokú kultúru, obohacujú ju svojou tisícročnou skúsenosťou, chránia ju a rozvíjajú do súčasnosti. Dávajú svetu svôj kalendár, prvú abecedu na slovanský jazyk, vytvorenú od bratov Cyrila a Metóda, vyhlásení od cirkvy ako ochrancovia Európy, preklad posvätých kníh do starobulharčiny,
Madarského jazdca. Národna tvorba si zachovala do dnešných dní sviežosť národných obyčajov a piesní,  národných remesiel. Bulharská kultúra z novšieho obdobia sa môže  pýšiť svojimi úspechmi v oblasti literatúry, umenia, hudby a architektúry.


Bulharske klastory:


© 1997 - 2010 Anons 94 a.s. Všetky práva vyhradené. Zlaté Piesky, Varna 9007, Bulharsko
Táto informácia patrí oficiálnej webovej stránke letoviska Zlaté piesk http://www.goldensands.bg

Last update: Wed, 12 August, 2009 9:21