Γράψτε όνομα ξενοδοχείου ή μέρος από όνομα.
Για να δείτε όλα ξενοδοχεία πατήστε εδώ:

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
Polish
English
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
Serbian
Czechia
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
Norwegian
Swedish
Ukrainian
Turkish
Slovenian
Slovak
Magyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Ανός 94” ΑΔ ιδρύθηκε το 1994 και είναι καταχωρημένη στο Δικαστήριο πόλης Σόφιας σε εταιρική υπόθεση αρ. 7139/1994. Η „Ανός 94” ΑΔ είναι τουριστική εταιρία με άδεια αρ. ΡΚΚ-01-05891 του Κρατικού γραφείου τουρισμού, τουριστικό πράκτορας 04641 που εκδόθηκε από το Υπουργείο της οικονομίας, συναλλαγματική ασφάλειας αρ. 3405070800R01532 Μπούλστραντ. Η εταιρία μας προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

Για πληροφορία και κρατήσεις χρησιμοποιήστε μόνο E-mail: anonstour@goldensands.bg

Contact:

Anons 94 AD,
Zlatni Piasaci Resort,sq. Paraklisa №1 Varna 9007,P.O.Box 44, Bulgaria

Phone:
++359 878 900702
++359 878 900701
   

 

       

Μπορείτε να πληρώσετε δια τραπεζικού εμβάσματος ή δια πιστωτικής κάρτας ως εβδομάδα πριν από την τοποθέτηση. Δέχεται πληρωμή με τις άνω κάρτες.

1997 - 2010 Ανονς 94 AD. Όλα δικαιώματα προστατευτικά. Χρυσοί άμμοι, Βάρνα 9007, Βουλγαρία
Η σελίδα αυτή είναι μέρος από την επίσημη ιστοσελίδα Χρυσών άμμων http://www.goldensands.bg

Last update: Wed, 17 February, 2010 22:22