Innskriv navn til hotellen eller noe bukstaver av navnet
Til a se alle hotelene trykk her;  

[ language ]
Deutsch
Français
Russian
Spanish
Polish
Greek
Italian
Croatian
Dutch
Romanian
Hebrew
Serbian
Czechia
Bulgarian
Arabic
Finnish
Japanese
Chinese
Danish
English
Swedish
Ukrainian
Turkish
Slovenian
Slovak
Magyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anons PLC ble stiftet inne det 1994 og registrert inne den Sofia By Gårdsplassen under antallet av 7139/1944. Anons PLC er en med lisens for  reise - betjene annonsebyrå N  РКК-01-05891 04641 utgitt av departementet av turisme som turisme operator  04641 utgitt av departementet av økonomi ansvar, forsikrings regning № 3405070800R01532  Bulstrad PLC. Våre selskapet tilbyder det fulgte tjenestene :

For informasjon og bestilling bare E-mail:  anonstour@goldensands.bg

 

Contact:

Anons 94 AD,
Zlatni Piasaci Resort,sq. Paraklisa №1 Varna 9007,P.O.Box 44, Bulgaria

Phone:
++359 878 900702
++359 878 900701
   

 

       

Det kan betales med bank overforsel eller kreditkort innen uken for overnatting. Det kan betales med nevnt ovenfor kort.

© 1997 - 2011 Anons 94 AD. Golden Sands, Varna 9007, Bulgarien
Den offisielle side til feriestedet Golden Sands http://www.goldensands.bg

Last update: Sat, 16 October, 2010 11:57